Rima i Roma

November 30, 2009

BONA FORTUNA. Santiago Auserón cercava una rima per a la frase hace falta valor en la que havia d’aparellar-li, ven a la escuela de … i, mancat d’inspiració i potser una mica estret de temps, hi va colar calor. I vés per on, l’èxit és immediat, i els versets són ara un clàssic del pop espanyol.

CASUíSTICA RELIGIOSA. El creient egoista creu en Déu quan el necessita i no hi creu la resta del temps. El creient altruista hi creu a les set del matí, quan s’aixeca, però ha deixat de creure-hi a les dotze del vespre, quan se’n va al llit –i fins l’endemà, en què tot recomença.

I ja està bé així. Fora d’això, tot és teologia.

El evangelio según Marcos

September 3, 2009

de Jorge Luís Borges, primer audiollegit i després cercat en lletra perquè val la pena de llegir-lo bé:

No le gustaba discutir; prefería que el interlocutor tuviera razón y no él. Aunque los azares del juego le interesaban, era un mal jugador, porque le desagradaba ganar. Su abierta inteligencia era perezosa; a los treinta y tres años le faltaba rendir una materia para graduarse, la que más lo atraía. Su padre, que era librepensador, como todos los señores de su época, lo había instruido en la doctrina de Herbert Spencer, pero su madre, antes de un viaje a Montevideo, le pidió que todas las noches rezara el Padrenuestro e hiciera la señal de la cruz.

**

Espinosa, en el campo, fue aprendiendo cosas que no sabía y que no sospechaba. Por ejemplo, que no hay que galopar cuando uno se está acercando a las casas y que nadie sale a andar a caballo sino para cumplir con una tarea.

I llegint aquest conte un aprèn els perills, fenomenals, de la imaginació i de la condescendència.