Wuthering Heights

September 2, 2009

De n’Emily Brontë.

Un dels grans caràcters que ha donat la literatura, el d’en Heathcliff; i quin talent narratiu, el de n’Emily —ni és fàcil imaginar una història així, ni contar-la amb la sofisticació i l’originalitat amb què ho fa —només cal veure els dos films que se n’han fet, per adonar-se’n; com han hagut de simplificar, adotzenar i endolcir la trama i els personatges. La noveŀla, però, no és només Heathcliff: és un crit de desesperada humanitat llançat amb fúria, passió, resignació o calma per tots i cadascun dels seus personatges —que s’aguanten, que no enganyen, que genuïnament sorprenen.