Some Iron Laws of Political Economics

May 31, 2009

Mancur Olson, in his book The Logic Of Collective Action, highlighted the central problem of politics in a democracy. The benefits of political market-rigging can be concentrated to benefit particular special interest groups, while the costs (in higher taxes, slower economic growth, and many other second-order effects) are diffused through the entire population.

via Armed and Dangerous » Blog Archive » Some Iron Laws of Political Economics.

Una d’aquelles coses que sempre he pensat però mai no he sabut expressar. Es exactament això el que passa en aquest país, per exemple, amb els petits comerciants, que obtenen una protecció dels seus interessos concrets i materials que va en contra dels interessos de la immensa majoria de consumidors, massa dispersos com ni per pensar-hi d’oposar resistència.

M’apunt la referència del llibre d’Olson per llegir-lo.

Si no coneixeu el blog d’Eric S. Raymond, vos el recoman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: